Met procesverbetering bespaart u tijd, geld en energie omdat u uw processe up to date houdt.

Elk bestaand bedrijfsproces zal mee moeten veranderen met de klantvraag en de markt. Wekle stappen voegen echt waarde toe voor de klant en wil de klant daarvoor betalen? Veelal zijn de bedrijfsprocessen in het verleden op een bepaalde manier ontworpen aan de hand van de eisen op dat oment. De klant en de omgeving veranderen, maar waarom veranderen bedrijfsprocessen dan niet mee? 

Verandermanagement & procesverbetering

Binnen het verbeteren van processen is er ook bewust aandacht nodig voor verandermanagement. Het is immers essentieel om aandacht te hebben voor de menselijke aspecten. Die bepalen namelijk het blijvende succes van verbeteringen. Om dit succes te realiseren gaan we in op thema’s als samenwerken in teams, draagvlak creëren, weerstand overwinnen, kwaliteitsboring en technieken voor de opzet van managementsystemen. Dit samen zorgt voor resultaten van een hoger niveau en structurele verbetering in uw processen.

De specialisten van Preparedness hebben een achtergrond in Technische Bedrijfskunde en diverse Procesverbetering methodieken zoals Lean Six Sigma

A. Opbrengstverhoging
B. Kostenbesparing
C. Verhoging Klanttevredenheid
D. Verhoging Medewerkertevredenheid