Business Development & Innovatie

Ruimte maken voor vernieuwing

Als je doet wat je altijd doet, krijg je meestal dezelfde resultaten. Als bedrijf is het goed om de ontwikkelingen in de markt te volgen of om zelf nieuwe trends te zetten. We helpen ideeën door te ontwikkelen tot nieuwe producten en diensten.

Projectmanagement

Win-Win of Win-Loss

Goed projectmanagement is een uitdaging voor menig projectmanager. Veelal wordt er teveel gedacht vanuit Win-Loss in plaats van Win-Win.
Als team de gestelde doelen halen dat is de eindbestemming, het project is de reis.

Procesverbetering

Toegevoegde waarde

Elk bestaande bedrijfsproces zal mee moeten veranderen met de klantbehoefte en de markt. Welke stappen voegen echt waarde toe voor de klant? Regelmatig uw processen herijken is essentieel voor een optimale bedrijfsvoering.

De naam “Preparedness” verwijst naar een staat van voorbereid zijn op mogelijke gebeurtenissen. Voordenken is veel effectiever dan nadenken.

Mijn drijfveren

Als mens en ondernemer heb ik twee belangrijke intrinsieke drijfveren:

1. De wereld duurzamer maken (Energie & Warmtetransitie)
2. De wereld veiliger maken (Safety & Security)

Ik ben gedreven om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken. Ik vind het belangrijk om mijn klanten en de klanten van mijn klanten goed te begrijpen. Dit helpt om echte oplossingen te creëren die ook op lange termijn toegevoegde waarde opleveren!

Ik heb een bijzondere interesse in stakeholdermanagement. Het achterhalen van de drijfveren van mijn gesprekspartner om uiteindelijk toe te werken naar gezamenlijke doelen.