“Synergie is de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen”

Win-win VS Win-Loss

Goed Projectmanagement is een vak

Het leiden en/of managen van projecten is een vakgebied an sich. Niet iedereen heeft de juiste skills om een project op een goede manier te managen. De contacten met alle stakeholders, zowel extern als intern is regelmatig een onderschat onderdeel. Mooie uitgebreide Projectplannen zijn geen garantie voor succes. Toch is men doorgaans wel gewend vanuit het verleden om op deze manier projecten te managen.

Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor succes in de toekomst omdat de wereld om ons heen ook continue aan verandering onderhevig is. Door niet teveel te micromanagen maar te vertrouwen op de project teamleden en hun creativiteit, kunnen verrassende resultaten bereikt worden.

Behoefte aan helder projectmanagement?

unnamed (3)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.