“Preparedness… A state of being”

Over de naam Preparedness

De naam “Preparedness” verwijst naar een staat van voorbereid zijn voor specifieke of onvoorziene situaties. Voorbereid zijn is een belangrijke kwaliteit in het bereiken van doelen en het vermijden en beperken van negatieve uitkomsten. Voordenken is veel effectiever dan nadenken. Samen met u werken wij aan het optimaliseren van uw processen en het vinden van oplossingen op maat voor uw organisatie.

Waarom wij doen, wat wij doen

Onze missie is om onze klanten te helpen bij het verbeteren van hun processen en
projecten en te zorgen dat onze klanten ook in de toekomst succesvol kunnen blijven. Wij doen dit door klanten te ontzorgen en een frisse blik te geven op de huidige organisaties.

Onze visie

Door dienstverlening aan een diversiteit aan opdrachtgevers doet Preparedness een hoop kennis op die weer gebruikt kan worden bij andere opdrachtgevers. Hierdoor wordt een stuk kennisuitwisseling (kruisbestuiving) bereikt. Vanuit Preparedness geloven wij dat juist deze kennisuitwisseling een belangrijke factor is in toekomstgerichte dienstverlening.

Onze strategie

  • Regelmatig van opdrachtgever wisselen
  • Intervisie met andere ondernemers
  • Kennisdeling

Kernwaarden

  • We doen wat we beloven
  • Slimmer Samen Werken, meer doen in minder tijd
  • Veiligheid = Prioriteit
  • Kennisdeling
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.